KÖZLEMÉNY – INVINETWORK ÁSZF módosítás

Az Invinetwork Kft. módosítja Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) az egyedi előfizetői szerződésekre is kiterjedő hatállyal a következők szerint:

2020. október 1-jei hatályú változások rövid leírása, illetve az ÁSZF érintett részei:

- TV szolgáltatás: új csatornák indítása (Discovery ID, Food Network, Euronews), illetve egyes csatornák (TV5 Monde, Davinci) terjesztésének megszüntetése, Kiwi TV névváltozása TV2 Kids-re (ÁSZF 1. sz. melléklet 1. függelék)

- ÁSZF pontosítása, aktualizálása, továbbá a körülményekben bekövetkezett változás miatti módosítások (ÁSZF törzsszöveg 1.2. (1), 10.2.1. (7), ÁSZF 1. melléklet C.2.1.2.1. (8), C.2.1.3.1. (3), C.2.1.4.1. (2), C.2.2.6, D.2.1.1.1., D.2.1.2., ÁSZF 2. melléklet C.2.2., D.1.4., D.3.4.1.)

A módosításokat a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás, az ÁSZF pontosítása, aktualizálása, továbbá a körülményekben bekövetkezett változás indokolja, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek lényeges módosulását. A módosítások megtalálhatók az Invinetwork Kft. honlapján (www.invinetwork.hu) és valamennyi ügyfélszolgálatán. Ügyfeleink a változásokról az Invinetwork hálózatából díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számon is tájékozódhatnak: 06 80 101 513.

Személyes ügyfélszolgálat:

2020. szeptember 1.

Invinetwork Kft.